FÖRSÄKRING

Kort om försäkringen: Försäkringen kan tecknas till övrigt eller platt tv elektronik som som säljs hos Digitalbutikerna, dock ej mobiltelefoner, mp3 -spelare eller handdatorer.

Försäkringen kan endast tecknas av privatpersoner och gäller för försäkrad produkt vid privat bruk.
 
Försäkringen gäller i 12 mån för Premie övrig elektronik och Premie platt - tv  produkter.

 
Omfattning: Försäkringen täcker funktionsfel (ej skador som täcks av garantin eller faller under säljarens felansvar vid reklamation) samt otursskador d v s skador som inträffat genom en plötslig och oförutsedd händelse. Exempel på otursskador: - Blixtnedslag - Tappskador - Fuktskador Exempel på skador som inte täcks av försäkringen: - Stöld och förlust - Handhavandefel, frångått bruksanvisningen - Uppenbar vanvård - Förbrukningsartiklar - Skador på grund av obehörigt ingrepp

Ingen självrisk

Värdeminskning/nedskrivning till följd av ålder och slitage görs ej.